Kerncijfers

De op deze website opgenomen gegevens werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien er een fout(je) in de gegevens zou zijn geslopen wenst de vennootschap zich hier voor te verontschuldigen. De opgenomen gegevens zijn voornamelijk samengebracht uit data van de FOD Financiën, wetsartikelen, circulaires en aanschrijvingen en fiscale documentatie. Ze zijn een persoonlijke interpretatie van het bedrijf. De vennootschap én accountant kunnen hier niet voor aansprakelijkheid worden gesteld. De informatie op deze website is louter ter informatieve titel en er wordt de lezer steeds aangeraden naar de originele wetteksten en circulaires te grijpen en de data aldaar te verifiëren, dit om zichzelf een compleet beeld te vormen, calculaties te maken en haar positie te bepalen inzake fiscale aangelegenheden.